Begeleiding

Behandeling is gericht op verandering. Soms is dit niet mogelijk omdat de beperkingen niet kunnen veranderen. Bij beperking in draagkracht, cognitieve capaciteiten of inlevingsvermogen bijvoorbeeld. Dan bieden we begeleiding die gericht is op het leren omgaan met beperkingen en het aansluiten bij de menselijke behoeften en krachten. We zoeken naar een betekenisvolle daginvulling en proberen de omgeving zo in te richten dat dit mogelijk is.

Begeleiding extern of thuis

Als het kan, komt u naar een van onze locaties voor de begeleiding. Het kan soms echter effectiever en beter zijn om iemand in lastige situaties thuis hulp te geven. Wij doen dit als problemen en moeiten zich vooral thuis afspelen, in gezinsverband, maar ook als u alleen woont. Verder kan het zijn dat:

  • behandeling in een van onze praktijkvestigingen niet geschikt is om het probleem of de stoornis aan te pakken;
  • het moeilijk blijkt om dat wat in de therapiesituatie geleerd is toe te passen in de thuissituatie;
  • u niet in staat bent naar onze praktijk te komen.

Thuisbegeleiding kan extra kosten met zich meebrengen, onder andere door reiskosten. Wij overleggen hierover altijd vooraf met u.

Aanpak

Bij thuisbegeleiding komt een van onze hulpverleners of begeleiders letterlijk bij u over de vloer. Hoe vaak en hoe lang hangt af van wat u nodig hebt. Wij werken ook nu met doelen en een plan van aanpak.