Onderzoek

U kunt bij ons terecht voor diverse soorten psychologisch onderzoek, waarbij het onderzoek niet altijd gekoppeld is aan een behandeling. Wat zijn de mogelijkheden?

Intake, daarna eventueel onderzoek

Aan de meeste  behandelingen gaan een intake en beperkt diagnostisch onderzoek vooraf. We inventariseren uw klachten en kijken naar een aantal persoonlijkheidskenmerken. Dit geeft een beeld van uw situatie en helpt bij het opstellen van persoonlijke doelen.

Diagnostisch onderzoek

We bieden diagnostisch onderzoek ook losstaand aan.

  • U kunt bij ons om verschillende redenen een kort of uitgebreid psychologisch onderzoek laten uitvoeren.
  • Na afloop krijgt u een verslag van de onderzoeksresultaten, een gesprek met de behandelaar en (eventueel) een advies over behandeling of begeleiding.

Uitgebreid psychologisch onderzoek

Een uitgebreid psychologisch onderzoek kan nodig zijn bij het vermoeden van persoonlijkheidsproblematiek of een neurobiologische ontwikkelingsstoornis. Dit onderzoek kan ook gedaan worden bij:

  • aanvraag van een zorgindicatie voor bijvoorbeeld Begeleiding individueel;
  • aanvraag van een indicatie op het gebied van wonen, werk en onderwijs;
  • wanneer een behandeling zonder duidelijke reden stagneert.

Bij het stellen van een officiële diagnose gebruiken we het DSM-5-classificatiesysteem.

Intelligentieonderzoek

Een intelligentieonderzoek kan bij zowel kinderen als volwassenen verhelderend zijn als er problemen spelen op school of werk. Ook bij gedrags- of sociaal-emotionele problemen adviseren we soms intelligentieonderzoek. Het geeft een compleet beeld van het cognitieve niveau, met inzicht in kwaliteiten en aandachtspunten. Wij bieden intelligentieonderzoeken ook losstaand aan, niet verbonden aan een behandeling in onze praktijk.    

Kosten

De kosten van een onderzoek verschillen. Zo duurt een uitgebreid psychologisch onderzoek ongeveer 16 uur (van gegevensverzameling tot rapportage) en een intelligentieonderzoek 6 uur (inclusief verslag). We hanteren voor alle onderzoeken ons uurtarief, dat u hier vindt. Het is mogelijk om eerdere onderzoeken in te brengen waardoor de duur van het onderzoek wellicht verkort kan worden.