Kind en jongere

Ook als je op jongere leeftijd te maken hebt met angst of somberheid kunnen wij helpen. Misschien heb je vaak ruzie, loop je vast op school of voel je je niet gelukkig. Hoe komt dat? Samen met jou zoeken we dat uit en werken we aan verbetering, zodat jij weer beter in je vel zit.

Hier helpen we jou bij

Bij Brouwer Psychologen (opgericht in 1987) werken deskundige en ervaren mensen die kinderen en jongeren begeleiden als ze dingen in het leven lastig vinden. Onze orthopedagogen en psychologen helpen je graag verder bij bijvoorbeeld:

 • angst, verlegenheid of somberheid;
 • vaak ruzie hebben met familie en vrienden;
 • school moeilijk vinden;
 • hoogbegaafdheid;
 • pesten;
 • eetproblemen;
 • psychische problemen in je omgeving;
 • ADHD, ADD of autismespectrumstoornis.

Zelf de regie

Bij kinderen en jongeren verschilt onze aanpak per leeftijdsfase, dat is ook wettelijk zo bepaald. Vanaf 16 jaar heb jij de regie en bepaal je bijvoorbeeld zelf of je je ouder(s) of voogd wilt betrekken bij de behandeling. Hoe zit het precies?

 • Bij kinderen t/m 11 jaar: ouder(s)/voogd hebben de regie.
 • 12 t/m 15 jaar: jij en je ouders/voogd beslissen samen over bijvoorbeeld goedkeuring van het behandelplan en het informeren van anderen (o.a. artsen, school).
 • vanaf 16 jaar: jij maakt zelf, in overleg met je behandelaar, keuzes rondom behandeling en informatieverstrekking.

Onze inzet is altijd dat jouw ouders/voogd betrokken zijn bij de behandeling op een manier waar jij 100 procent achter kunt staan. Ook vinden we het belangrijk dat er mensen uit je eigen vertrouwde netwerk op de hoogte zijn van je situatie. Een goede vriend bijvoorbeeld, familielid, leraar van school met wie je fijn contact hebt. We zullen dat dan ook zeker met je bespreken.

Welke route loop je?

Het liefst heb je natuurlijk geen hulp van anderen nodig om je leven te leiden. Maar soms is het gewoon de beste keus. Wij beloven je dat je je écht gehoord en gezien voelt door ons. Je hebt steeds te maken met eenzelfde behandelaar, iemand die je kent en kunt vertrouwen. Zo ziet ongeveer de aanpak eruit:

 1. Je meldt je aan (met hulp van je ouders of verzorgers) voor een eerste gesprek. Soms zijn er wachttijden, die vind je hier.
 2. Je vult een aantal vragenlijsten in die onder andere jouw persoonlijkheid en beleving van psychische klachten in kaart brengen.
 3. Adviesgesprek: op basis van intake en vragenlijsten gaan jouw behandelaar en jij in gesprek over behandeldoelen en behandelplan, die op papier gezet worden.
 4. De behandeling start, ongeveer iedere 2 weken kom je een keer bij ons langs.
 5. Als we met elkaar tevreden zijn over het resultaat van de behandelingen, sluiten we deze af.

Ouders

Als uw (pleeg)kind bij ons aan de slag gaat met bepaalde problemen in het leven, bent u daar als ouder of verzorger natuurlijk nauw bij betrokken. Ook voor u is het moeilijk, daar hebben we aandacht voor. In het contact, zo zult u merken, staan het kind en zijn situatie echter centraal. Wij willen dat hij zich helemaal door ons gehoord en gezien voelt.

Uw kind, samen met u

Bij kinderen en jongeren verschilt onze aanpak per leeftijdsfase, dat is wettelijk zo geregeld. Vanaf 16 jaar heeft uw kind de regie en bepaalt hij of zij bijvoorbeeld zelf of u betrokken wordt bij de behandeling. Hoe zit het precies?

 • Bij kinderen t/m 11 jaar: ouders/voogd hebben de regie.
 • 12 t/m 15 jaar: het kind en ouders/voogd beslissen samen over bijvoorbeeld goedkeuring van het behandelplan en de informatievoorziening aan derden (o.a. artsen, school).
 • vanaf 16 jaar: het kind maakt zelf, in overleg met de behandelaar, keuzes rondom behandeling en informatieverstrekking.

Onze inzet is altijd dat ouders/voogd betrokken worden bij de behandeling van een kind.

Vergoedingen

Psychologische hulp voor kinderen en jongeren wordt vergoed door de burgerlijke gemeente. Met een groot aantal gemeenten in de regio’s van onze 4 praktijken hebben wij contracten afgesloten. Hier vindt u meer informatie over kosten en vergoedingen.