Online therapie

Behandeling via videobellen (online therapie) is in veel situaties net zo effectief als behandelen in een persoonlijke setting. De behandelaanpak verschilt. Een groeiend aantal cliënten kiest dan ook voor online therapie, iets wat door de corona-crisis in een stroomversnelling kwam.

Voor wie?

Op dit moment bieden wij online therapie:

  • Aan een groot deel van onze cliënten i.v.m. de beperkingen door de corona-situatie. Waar het kan (bijvoorbeeld bij kinderen) en noodzakelijk is, helpen we cliënten weer in een van onze locaties.
  • Aan cliënten die online therapie zelf prettig vinden en hiervoor kiezen.
  • Aan cliënten die in het buitenland wonen of om een andere reden niet naar een van onze praktijklocaties kunnen komen (binnenvaartschippers bijvoorbeeld).