Kwaliteit

Vaak zoeken cliënten in een lastige fase van hun leven onze hulp en kunnen kwetsbaar zijn. Dat vraagt een kwalitatief hoogstaande manier van omgang met u, vanaf het eerste contact tot het afronden van de behandeling.

Betrouwbaarheid is het codewoord

We willen dat onze werkwijze en behandelresultaten voldoen aan hoge standaarden. Hoe zorgen wij daarvoor?

 1. We werken vanuit een eigen, unieke missie, waarin deskundigheid, betrouwbaarheid, persoonlijke benadering en identiteit centraal staan.
 2. Alle medewerkers hebben een opleiding die aansluit bij hun functie. Behandelaars volgden minstens een universitaire studie psychologie of pedagogische wetenschappen en/of een specifieke opleiding op het gebied van psychosociale hulpverlening.
 3. Binnen de praktijk besteden we voortdurend aandacht aan bijscholing, werkbegeleiding en supervisie.
 4. We gebruiken nieuwe behandelmethoden pas als nut en werkzaamheid zijn bewezen. Ook beoordelen we altijd vooraf of een nieuwe methode principieel verantwoord is en geschikt voor onze cliënten. Ditzelfde geldt ook voor test- en onderzoeksmateriaal.

Wetgeving en beroepsverenigingen

Onze werkzaamheden vallen onder de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en deels onder de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). We werken volgens de beroepscode van het NIP en NVO, wat betekent dat de beroepsethiek van psychologen en pedagogen gevolgd wordt. Verder zijn medewerkers aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen:

 • Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)
 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
 • Vereniging van Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCT)
 • Vereniging EMDR Nederland (VEN)
 • Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)
 • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
 • Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten (CVPPP)

De registratienummers en lidmaatschapsnummers vindt u hier.