Verwijzers

Sinds 1987 helpen wij mensen verder bij psychische klachten en moeilijke situaties. Deskundigheid en betrouwbaarheid zijn daarbij belangrijke drijfveren. We richten ons op kinderen, jongeren, volwassenen en mensen met een verstandelijke beperking. Wat kunnen we voor u betekenen?

Huisarts

Vanuit onze 4 praktijklocaties (Ridderkerk, Barneveld, Geldermalsen en Apeldoorn) werken zo’n 40 deskundigen: psychologen, orthopedagogen en (relatie)therapeuten. Een deel van hen is actief in de gehandicaptenzorg. Onze lijnen met huisartsen zijn kort. We reageren snel en wachttijden proberen we zo kort mogelijk te houden (vergeleken met de reguliere ggz zijn ze beperkt). Onze christelijke identiteit is voor een deel van onze cliënten de reden om hulp bij ons te zoeken. Maar iedereen is welkom, ongeacht levensovertuiging. We willen dicht bij al onze cliënten staan, zodat zij zich veilig en gerespecteerd voelen.

School

Met kinderen en jongeren lopen we een eigen, unieke route waarbij vertrouwen en veiligheid centraal staan. Onze orthopedagogen en psychologen kunnen kinderen en jongeren verder helpen bij bijvoorbeeld hoogbegaafdheid, pestproblematiek, ADHD, angst of somberheid. We doen dit het liefst in goede samenwerking met de school van het kind. Hier kunt u lezen hoe we onze hulp aan kinderen en jongeren aanpakken.

Wijkteam

Regelmatig werken we samen met medewerkers van wijkteams, veelal in de plaats of omgeving van onze praktijklocaties (Ridderkerk, Barneveld en Geldermalsen). Meestal zijn het kinderen en jongeren die via wijkteams met hun ouders of verzorgers bij ons komen. Ze hebben bijvoorbeeld te maken met stemmingsklachten (angst, somberheid), driftbuien, laag zelfbeeld of problemen die voortkomen uit ADHD en autisme. Wij bieden behandeling en begeleiding (ook in thuissituaties) aan kinderen en opvoedingsondersteuning aan ouders. Daarnaast doen we onderzoek en werken we nauw samen met scholen. We reageren snel en doen er alles aan om de wachttijden kort te houden.

Kerken

Het echtpaar Brouwer, oprichters van onze praktijk, richtte zich van oorsprong met hun hulpverlening op reformatorische christenen. Nog steeds heeft het merendeel van onze cliënten de (reformatorische) christelijke levensovertuiging. Dit geldt ook voor al onze medewerkers. Predikanten en kerken verwijzen gemeenteleden regelmatig door naar een van onze praktijken. Als de cliënt dat wenst, kan een predikant of andere ambtsdragers betrokken worden bij de behandeling.