Behandeling

Na de intake en (eventueel) onderzoek start uw behandeling met een van onze psychologen, orthopedagogen of therapeuten. Leidraad daarbij is het behandelplan dat we samen met u opstellen. Daarin staan haalbare en meetbare doelen die we tijdens het behandeltraject regelmatig evalueren.

Deskundige behandelaar

Een goede behandeling begint met een deskundige behandelaar, iemand die goed opgeleid en competent is, actuele kennis heeft en kritisch denkt. Onze mensen kunnen luisteren en weten zich in uw situatie te verplaatsen. Zo ontstaat er een open en vertrouwde relatie tussen cliënt en therapeut die bijdraagt aan het herstel.

Behandelvormen

Wekelijks of om de week (de frequentie kan afwijken) hebt u een afspraak met uw behandelaar, die gewoonlijk 3 kwartier duurt. U praat met uw psycholoog of therapeut, bespreekt opdrachten of gaat aan de slag met vaardigheidstrainingen. Bij kinderen maken we regelmatig gebruik van speltherapie. We werken met verschillende soorten behandelvormen die vaak ook met elkaar gecombineerd worden. Voor ons is het belangrijk dat de behandelvormen hun effect bewezen hebben.

Duur en verloop

De duur van het behandeltraject verschilt per cliënt en situatie en is volledig afgestemd op de hulpvraag en het behandeltraject.

Vooraf is lastig te zeggen hoe lang een behandeling gaat duren, maar onze insteek is dat we dit gaandeweg het behandeltraject ontdekken. Wanneer u en jij het leven weer met (meer) hoop en vertrouwen durven te leven, ronden we de behandeling af. Vanaf de aanmelding verloopt de behandelaanpak (globaal) zo:

  1. Intakegesprek waarin we met u in gesprek gaan over uw hulpvraag, levenssituatie en motieven om hulp te vragen.
  2. Invullen van een aantal vragenlijsten die persoonlijkheidstrekken en beleving van psychische klachten in kaart brengen.
  3. Adviesgesprek: op basis van intake en vragenlijsten gaan uw behandelaar en u in gesprek over behandeldoelen en behandelplan, die op papier gezet worden. Als u wilt, sturen wij een bericht naar de huisarts met de (beschrijvende) diagnose en behandeldoelen.
  4. Start behandelgesprekken, in het begin meestal wekelijks of tweewekelijks.

Ook ’s avonds

Is het lastig om overdag ruimte te maken voor de behandeling? U kunt op sommige locaties ook ’s avonds bij ons terecht. De wachttijden hiervoor zijn over het algemeen langer dan voor behandeling overdag en ook worden er extra kosten in rekening gebracht.