Privacy en klachten

We willen in alles zorgvuldig met u omgaan, ook als het uw privacy betreft. Deze is bij ons volledig gewaarborgd. Ook hebben we een solide klachtenprocedure.

Privacy

Komt u of uw kind bij ons in behandeling dan houden we een cliëntdossier bij. U kunt dit dossier altijd inzien. Zonder uw toestemming verstrekken we geen informatie aan derden, zoals huis- en bedrijfsartsen. Voordat we starten met de behandeling, ondertekent u een behandelovereenkomst waarin onder andere staat dat we uw privacy waarborgen.

AVG

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen alleen noodzakelijke persoonsgegevens van u gevraagd worden. Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming gebruiken we deze.

  • Hier vindt u ons privacyreglement met een uitgebreide toelichting op toepassing van de AVG.
  • Hier vindt u informatie over hoe we omgaan met gegevens die via deze website binnenkomen.

Klachten

Ons streven is om u zo goed mogelijk te helpen. Wij willen dat u zich gehoord, gezien en begrepen voelt. Soms kan het echter gebeuren dat u ontevreden bent over uw behandeling of de juiste klik met uw behandelaar mist. Laat het hem of haar weten zodat jullie met elkaar naar een oplossing kunnen zoeken.

Wanneer u er niet uitkomt, kunt u contact opnemen met onze GGZ-manager Maartje Timmerman. Zij zal er alles aan doen om samen met u en de behandelaar tot een oplossing te komen. Komt u er niet uit dan kunt u dit doen:  

  1. Een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van onze praktijk, die de situatie dan samen met u vanuit een onafhankelijke positie bekijkt. Eventueel kan er extern advies worden ingewonnen. U kunt de klachtenfunctionaris per e-mail bereiken.
  2. Leidt dit niet tot een oplossing dan kunt u zich richten tot de Geschillencommissie Zorg waarbij Brouwer Psychologen is aangesloten. Hieraan zijn kosten verbonden.